Jamhuri ya Muungano wa Tanzania
Ofisi ya Waziri Mkuu Kazi, Vijana, Ajira na wenye Ulemavu
Mfumo wa Kushughulikia Rufaa za Wanachama wa Mfuko wa Fidia kwa Wafanyakazi[WCF]

CAMIS